دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Founder

 | Post date: 2017/06/18 | 
  1. Fatemeh Oskouie (Full professor)
  2. Forough Rafii (Full professor)
  3. Eftekharalsadat Hajikazemi (assistant professor)
  4. Soghra Nikpour (assistant professor)
  5. Rakhshandeh Mohammadi (assistant professor)
  6. Faranghis Shahpoorian (lecturer)
  7. Hamidreza Baradaran (associate professor)

View: 13984 Time(s)   |   Print: 1043 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)